tirsdag 23. april 2013

Varmt vann fra sola; solfangerEn solfanger absorberer strålingsenergi fra solen og omdanner energien til varme, termisk energi, der kan transporteres videre til forbruk eller et varmelager, slik som vanntanken i energibua, se bildet. Solfangere skiller seg dermed fra solceller som konverterer solenergi til elektrisk energi.Den årlige solinnstrålingen i Norge varierer fra rundt 700 kWh/m² i nord til rundt 1100 kWh/m² i sør, noe som tilsvarer 30-50 prosent av innstrålingen ved ekvator. I Norge mottar vi derfor en betydelig mengde energi fra solen en gjennomsnittsdag, men utfordringen i forbindelse med utnyttelse av denne energien er de store årlige variasjonene. 
En skyfri sommerdag kan vi motta 8.5 kWh/m², mens innstrålingen en overskyet vinterdag kan være 0.02 kWh/m² eller i praksis null.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar