tirsdag 23. april 2013

Varmt vann fra sola; solfangerEn solfanger absorberer strålingsenergi fra solen og omdanner energien til varme, termisk energi, der kan transporteres videre til forbruk eller et varmelager, slik som vanntanken i energibua, se bildet. Solfangere skiller seg dermed fra solceller som konverterer solenergi til elektrisk energi.Den årlige solinnstrålingen i Norge varierer fra rundt 700 kWh/m² i nord til rundt 1100 kWh/m² i sør, noe som tilsvarer 30-50 prosent av innstrålingen ved ekvator. I Norge mottar vi derfor en betydelig mengde energi fra solen en gjennomsnittsdag, men utfordringen i forbindelse med utnyttelse av denne energien er de store årlige variasjonene. 
En skyfri sommerdag kan vi motta 8.5 kWh/m², mens innstrålingen en overskyet vinterdag kan være 0.02 kWh/m² eller i praksis null.

mandag 8. april 2013

Energitimen besøker byggeleverI dag har utvalgte klasser på bygg besøk fra CenSes. Skolen har et samarbeid med CenSes ang innlæring av bærekraftige energiløsninger. 

CenSes besøker derfor skolen vår i dag, og vil jobbe sammen med byggelever rundt fremtidsorienterte energiløsninger.

UngEnergi.no deltar sammen med Stipendiat Sonja Jurosevic  fra CenSes. Hun snakker med byggelevene rundt om temaet; Sustainability lessons from traditional buildings, og har fokus på hvorfor dette vil være viktig i fremtiden. 

Anbefaler CenSes fornybare blogg:

lørdag 16. mars 2013

Solenergi i fremtiden

I dag står solenergi for under 1 prosent av Europas elektrisitetsforbruk. I følge EPIA kan solenergi dekke opp til 12 prosent av Europas elektrisitetsbehov i 2020.

Les mer her! 

tirsdag 5. februar 2013

Det grønne gullet

ENOVA konferansen 2013Med bakgrunn i samarbeidet mellom ENOVA og Charlottenlund vgs ga ENOVA skolen og noen byggelever «dagspass». Det ble en lærerik dag med mange nye innspill i klimanøytrale bygg.
I pausen mellom sesjonene: Fra venstre: Ole Thomas, Daniel og Tore (Erlend syk)

Arthur Buchardt – Grønne bygg for «grønnskollinger» eller investorer?

Her med en visualisering i god pedagogisk stil av energibruk i ulike byggestiler og totale kostnader.Fra venstre: Ole Thomas, Daniel og Tore