mandag 8. april 2013

Energitimen besøker byggeleverI dag har utvalgte klasser på bygg besøk fra CenSes. Skolen har et samarbeid med CenSes ang innlæring av bærekraftige energiløsninger. 

CenSes besøker derfor skolen vår i dag, og vil jobbe sammen med byggelever rundt fremtidsorienterte energiløsninger.

UngEnergi.no deltar sammen med Stipendiat Sonja Jurosevic  fra CenSes. Hun snakker med byggelevene rundt om temaet; Sustainability lessons from traditional buildings, og har fokus på hvorfor dette vil være viktig i fremtiden. 

Anbefaler CenSes fornybare blogg:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar