onsdag 14. november 2012

Heidundrende åpning!!

Det var en fin offisiell åpning for Energibua mandag :)
Vi hadde besøk av alle våre sponsorer og lokale politikere for anledningen. Vi avsluttet det hele med en hyggelig middag i personalrommet for alle involverte.

Roar Hugnes (ENOVA)
Hans Petter Faanes (Istad Tekniske)
Karianne Trung (STFK)
Per Imar Johnsen (Cha-vgs)
 Byggelevene som er involvert
Meg i farta..

torsdag 8. november 2012

Mandag 12 november

blir Energibua offieielt åpnet og klar til bruk. Åpningen blir markert med en sammenkomst av våre sponsorer og delaktige aktører som har bidratt til at Energibua er blitt en realitet. Vi har en markering mellom 13-15 denne dagen, og litt festligheter skal det bli!På nettsidene til skolen legges oppgaver og undervisningsopplegg i tilknytning til Energibua. I første omgang er det oppgaver og forsøk knyttet til naturfag, matematikk og byggfag. PC skjermene i fellesområdet på skolen vil vise døgnproduskjonen fra solcelleanlegget (levert av GETEK). Vi bruker et program som heter Sunnyportal som er koblet opp mot solcellene, og data rundt produksjonen kan hentes herfra.I løpet av våren 2013 skal flere fag integreres i bruken og undervisningsopplegget for energibua.Dette er fag som fysikk, biologi, samfunnsfag og geografi.

mandag 5. november 2012

Snart åpning

12. november 13-15 er det åpning av Energibua.
Her er Adressavisa på besøk.
Her ser vi noen av elevene som har vært med å bygge herligheten :)

tirsdag 30. oktober 2012

Snøen

er kommet og det blir mindre sol og varme.
Fasaden er straks ferdig! Åpning av huset 12 november med våre sponsorer!!

mandag 8. oktober 2012

Utstyret på plass

 Her er solcelleutstyret i bua.
 Vanntanken fra Istad tekniske
Da er solcellene og solfangerene produktive!! Vi manglet et system som gjør at vi kan få data fra vanntanken grafisk, men dette blir vårt utviklingsprosjekt framover. Om noen har tips og råd tar vi villig imot de!

Her er Morten på inspeksjon, Geir og Arnt passer på så vi har nettkontakt med anlegget.

fredag 21. september 2012

Datautstyr

Nå er alt av datautstyr på plass. Dvs miljøhusets klimastasjon er koblet til nettverket og vi kan lese av solcellenes produskjon til enhver tid. Vi får egen web side på dataene, det kommer link til den siden etterhvert nå, så da skal det være mulig å følge med på denne uansett hvor man befinner seg, så lenge man har tilgang til nettet. Spennende. Vi må ha litt uttesting i ukene som kommer. Oppgaver og småforsøk til utstyret er under utarbeidelse. Spennende tider!

mandag 10. september 2012

Klima og fremtidens hus
Energibua vår blir på en måte et slags plusshus som vil skape mer energi gjennom sin levetid enn det som ble brukt til produksjon av byggevarer, oppføring, drift og eventuell riving av bygget. Energi fra solfangere, varmepumpe, og solcellepanel utgjør mer enn huset trenger til oppvarming, varmtvann, elektrisk utstyr og belysning totalt over året. 

For fremtidens hus vil klima være viktig å ta hensyn til når det skal bygges nye bygg. Klimautfordringen må tas på alvor for fremtidens nybygg. Rått vær, mer intenst regn, stormer, større og raskere temperatursvingninger, tyngre snømengder. Fremtiden må hus tåle større ytre påkjenninger enn i dag, om vi skal tro på vitenskapsfolkenes prognoser. Det er vel ingenting som tyder på at vi ikke skal ta dette på alvor.

Tre av fire skader på bygg er i dag vann- og fuktskader. I fremtiden kan vi vente oss enda våtere vær. Håndtering av overflatevann vil bli stadig viktigere. Mer regn og vind i kombinasjon vil i fremtiden føre til mer slagregn. Hyppigere og mer ekstreme temperaturforandringer kan bli en konsekvens av klimaendringer. Dette vil være avgjørende for hvordan fremtidens hus vil formes. Spennende!

Kanskje vil alle hus i framtiden ha egen batterikapasitet som et hvilket som helst lite kraftverk? Det kan jo skje noe på batterifronten også?søndag 9. september 2012

Endelig

Da har både solfangere og solceller blitt montert! Tusen takk til GETEK og Istad Tekniske for alle hjelp til monteringen! I løpet av uka vil vann og strøm bli koblet til bua, og da skulle det meste være klart for noen testrunder. Veggplater vil også bli montert i løpet av de neste ukene.

Oppgavesett og forsøksoppsett til bua er under utarbeidelse, det er et morsomt stykke arbeid.
Slik ser det ut nå:mandag 27. august 2012

Så langt

har det blitt påmontert festeanordning for solcellene.

Litt utsettelser med monteringa, men satser på at monteringa starter i uka som kommer.
Stilaset er på plass...og vi bare venter.....

tirsdag 14. august 2012

Ferien er over

og vi er igang igjen. Denne uka skal det snekres festeanordninger for solcellene. Getek kommer og montere på mandag. Slik ser huset ut nå, gjenstår litt finpuss.. legg merke til at det er blitt gjerde rundt huset.
 

 Transparent gulv, her kan vi se rørlegginga i gulvet.
 Våtromssonen, her kommer det en vask og tappevann.
Sikringskapet

torsdag 5. juli 2012

En tyvtitt

En liten tyvtitt fra innsiden av huset. Her ser vi utgangsdøra, og lysbryter til ledbelysning i tak og stikk-kontakt.
Husets våtromssone. Her skal det monteres en stor vaskekumme som vi kan fylle opp med varmtvann fra solfangere. Datakabel og strømkabel kommer opp fra gulvet. Under huset ligger en stor kumme hvor vi henter strømtilførsel samt at datakabelen er trukket gjennom denne.
Her er det kommende sikringsskapet. All honør til NTE som har hjulpet til med installeringen!!

tirsdag 3. juli 2012

Nærmer seg

Ytterkledningen vil legges i august. Den skal være av samme plater som resten av skola. Bra det ble igjen nok til at vi kan ha restene på huset.
Taket er klart for at det skal monteres solfangere og solceller i august.
Fin ja!

NTE

Vi har hatt et godt samarbeid med NTE, og her installeres det strøm i huset vårt.
Veldig bra å få gjort dette før sommerferien begynner.

onsdag 27. juni 2012

Endelig

Da er huset på plass utenfor skola. Veggplater monteres til høsten, i samme materiale som resten av skola.

 I morgen kommer NTE og legger opp strøm i huset.
Huset heises på plass, her var ingenting overlatt til tilfeldighetene.
Endelig kom den på plass. Den står på provisorisk fundament, resten kommer på plass i begynnelsen av august.

I mellomtiden er det sommerferie!

Huset stasjoneres under åpen himmel

Da var dagen kommet hvor huset settes utenfor skolen. Den ble møysommelig jekket opp under observasjon av Arne.

Stein passer på at huset kommer seg sikkert ut av verkstedshallen.
Forsiktig blir huset trillet ut fra skolen. Det var hårfine marginer for å få den ut, men det gikk!

onsdag 20. juni 2012

Full fres

Bygginga har igjen fått et løft. Takket være Per Imar Johnsen og Arne Øiaas med gode medhjelpere så har bua fått på tak og blitt relativt ferdig inne. De hadde en dugnadskveld fredag i forrige uke, og la ned en enorm innsats. Nå gjenstår bare tak-shingel og NTE`s håndverk for installering av strøm i bua.


Det er blitt lagt varmekabler i gulv for vannbåren varme, og deler av gulvet skal være gjennomsiktig slik at elevene kan se hvordan dette håndverket er utført.
 Våtromssonen i huset er under konstruksjon. Her skal det stå en vask som vi kan tappe varmtvann fra.
Det er blitt lagt varmekabler i gulv for vannbåren varme, og deler av gulvet skal være gjennomsiktig slik at elevene kan se hvordan dette håndverket er utført.
Tak shingelen ligger bare å venter. To elever skal legge taket.

mandag 11. juni 2012

Uteområdet


Sånn ser det ut der hvor miljøhuset skal stå. Nå er området blitt klargjort til videre fundamentering.
Huset skal ha samme fasade som de andre to byggene som kan sees i bakgrunnen. Blir fint!

Det skal settes opp et gjerde rundt huset, og vi håper at det holder mot helgerampen..

søndag 3. juni 2012

Døra på plass

Da er døra montert.

Det går litt seigt med byggingen nå. Elevene jobber kun tirsdager. Kan se ut som vi må jukse på noen arbeidstimer for å få huset ferdigstilt i skoleslutt.

Har fremdeles tro på å bli ferdig innen 3 uker- men det blir ikke noe latmannsliv framover. Her er det bare å stå på!

fredag 25. mai 2012

NTE

NTE skal installere strøm i bua, og i dag var Terje Paulsen på befaring og for å få en oppdatering om hvilke behov vi har i huset. Anders var snill og tok seg også til til å briefe Terje sammens med meg.Viktig å få detaljene rundt den jobben på plass også.

Døra er kommet også!

Møter og befaringer

Det blir endel møter og befaringer til ulike tider og i ulike faser i prosjektet. Her har vi hatt møte med GETEK med Morten Gaustad og Istad Tekniske med Hans Petter Faanes (ikke på bildet). Her så vi på løsninger for rør og kabler opp mot solfangerne og solcellene. Viktig å ha på plass. de øvrige på bilder er Per Imar, Anders, Stig og Arne.

lørdag 12. mai 2012

Oppdatering

Elevene er opptatt med ulike skoleaktiviteter for tiden, og byggingen går saktere. Dette vil bedre seg uti mai igjen.
Slik ser det ut nå:onsdag 2. mai 2012

KombinasjonsbyggHuset vårt bygges etter passivhusstandard, men vil aktivt produsere energi- og dermed beveger vi oss over i plusshusbegrepet. Hva er så plusshus? Dette er bygninger som produserer like mye eller mer energi enn det de forbruker. Hva menes med energinøytrale hus? Energinøytrale bygg er energinøytrale i sin totale levetid – altså fra produksjon av materialene, gjennom hele brukstiden, til riving og resirkulering.

Hva med sammenhengen mellom bygg og klimagasser? Bygninger er en av de største kildene til klimagassutslipp totalt sett. Om lag 40 prosent av Europas energiforbruk går til bygninger - mest til oppvarming og avkjøling. EU og nasjonale myndigheter i flere land, deriblant Norge, går derfor inn for tiltak som er myntet på drastisk å redusere dette kraftforbruket for å spare energi og kutte utslipp av klimagasser. 

Bygninger som er helt uten utslipp, og som til og med produserer mer energi enn de forbruker, vil derfor være et meget godt tiltak for miljøet. Passivhus kan være et skritt på veien, mens plusshus vil være målet.

Skal man klare å produsere bygninger som er energinøytrale må man ha fokus på dette helt fra planleggingsstadiet. Byggets planløsning, fasader, vindusløsninger og eventuelt bruk av elementer for innvinning av solenergi eller termisk energi er viktige valg. Dessuten muligheter for energigjenvinning, energistyring og utelukkende bruk av fornybar energi. Akkurat som vårt miljøhus!!

onsdag 25. april 2012